Πότε γιορτάζει ο/η
Έρωτας 1. Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018
Μάρτυρος Ορεντίου και των αδελφών αυτού Έρωτος, Κυριάκου, Λογγίνου, Φαρνακίου, Φιρμίνου και Φίρμου
2. Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018
Μάρτυρος Ορεντίου και των αδελφών αυτού Έρωτος, Κυριάκου, Λογγίνου, Φαρνακίου, Φιρμίνου και Φίρμου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018