Πότε γιορτάζει ο/η
Ανδρόνικος 1. Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021
Αποστ. Ανδρονίκου
2. Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021
Απ. Επαινετού επισκόπου Καρθαγένης και Ανδρονίκου επισκόπου γενομένου Πανονίας
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021