Πότε γιορτάζει ο/η
Ζήνων 1. Τρίτη, 10 Απριλίου 2018
Μαρτ. Ζήνωνος
2. Τρίτη, 10 Απριλίου 2018
Μαρτ. Ζήνωνος
3. Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018
Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικείας
4. Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018
Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικείας
5. Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
6. Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018