Πότε γιορτάζει ο/η
Ζήνων 1. Σάββατο, 10 Απριλίου 2021
Μαρτ. Ζήνωνος
2. Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021
Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικείας
3. Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021