Πότε γιορτάζει ο/η
Καλλίς Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021
Μαρτ. Καλλίδος
Καλλίστη Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
Των αγίων 40 παρθένων και ασκητριών
Καλλίστρατος Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021
Μεγαλομάρτ. Καλλιστράτου
Καλλιστράτης Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021
Μεγαλομάρτ. Καλλιστράτου
Καλλιστράτη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021
Μεγαλομάρτ. Καλλιστράτου
Καλλισθένη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021
Μαρτ. Καλλισθένους
Καλλισθένης Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021
Μαρτ. Καλλισθένους
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021