Πότε γιορτάζει ο/η
Κασσιανός 1. Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021
Οσίας Κασσιανής της μοναχής και ποιήτριας
2. Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021
Οσ. Κασσιανού του Ρωμαίου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021