Πότε γιορτάζει ο/η
Νικηφόρος 1. Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2022
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021