Πότε γιορτάζει ο/η
Νικηφόρος 1. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019