Πότε γιορτάζει ο/η
Νικηφόρος 1. Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
2. Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021