Πότε γιορτάζει ο/η
Έρωτας Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021
Μάρτυρος Ορεντίου και των αδελφών αυτού Έρωτος, Κυριάκου, Λογγίνου, Φαρνακίου, Φιρμίνου και Φίρμου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021