Πότε γιορτάζει ο/η
Αρσενία 1. Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2021
Οσίου Αρσενίου του νέου, του εν τη νήσω Πάρω άσκήσαντος
2. Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021
Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021