Πότε γιορτάζει ο/η
Δανιήλ Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021
Δανιήλ του προφήτου και Τρειών Παίδων εν καμίνω
Δανιήλος Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021
Δανιήλ του προφήτου και Τρειών Παίδων εν καμίνω
Δανιήλα Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021
Δανιήλ του προφήτου και Τρειών Παίδων εν καμίνω
Δανιηλίτσα Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021
Δανιήλ του προφήτου και Τρειών Παίδων εν καμίνω
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021