Πότε γιορτάζει ο/η
Υπατία Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021
Μαρτ. Λουκιλιανού και Παύλης και των συν αυτοίς 4 νηπίων
Υπατή Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021
Μαρτ. Λουκιλιανού και Παύλης και των συν αυτοίς 4 νηπίων
Υπάτιος Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022
Ιερομαρτ. Υπατίου επισκόπου Γαγγρών
Υπάτης Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022
Ιερομαρτ. Υπατίου επισκόπου Γαγγρών
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021