Πότε γιορτάζει ο/η
Ηρώ Σάββατο, 10 Αυγούστου 2024
Μαρτ. Ηραΐδου, Ήρωνος
Ήρων Σάββατο, 10 Αυγούστου 2024
Μαρτ. Ηραΐδου, Ήρωνος
Ηρωδίων Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024
Ηρωδίωνος επισκόπου Πανεάδος
Ηρωδιάς Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024
Ηρωδίωνος επισκόπου Πανεάδος
Ηρωδιάδα Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024
Ηρωδίωνος επισκόπου Πανεάδος
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2024