Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015
Η Υπαπαντή του Ιησού Χριστού
Η Υπαπαντή του Ιησού Χριστού
 • Υπαπαντή
 • Υπαπαντή


Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015
Προφήτου Συμεώνος, Προφήτου Συμεώνος, Νεομαρτύρων Ιωάννου και Σταματίου των αυταδέλφων, Νεομαρτύρων Ιωάννου και Σταματίου των αυταδέλφων
 • Συμεών
 • Συμεών
 • Σταμάτης
 • Σταματία
 • Σταμάτης
 • Σταματία
 • Ισίδωρος
 • Ισίδωρος
 • Ιάσιμος
 • Ιασίμη
 • Ιάσιμος
 • Ιασίμη
 • Αγαθή
 • 04/02
 • 04/02
 • 04/02
 • 04/02
 • 04/02
 • 04/02
 • 05/02
 • Αγαθή
 • Φώτης
 • Φώτης
 • Παρθένης
 • Παρθενόπη
 • Παρθένης
 • Παρθενόπη
 • 05/02
 • 06/02
 • 06/02
 • 07/02
 • 07/02
 • 07/02
 • 07/02
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2015