Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014
Μεγαλομάρτ. Δημητρίου του μυροβλύτου και θαυματουργού
Μαρτ. Γλύκωνος
Μαρτ. Λεπτίνας
 • Δημήτρης
 • Δήμητρα
 • Γλύκων
 • Λεπτίνα
 • Λέπτινος


Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014
Μαρτ. Νέστορος
 • Νέστορας
 • Νεστορία
 • Αβραάμ
 • Αβραμία
 • Μελιτίνη
 • Μελιτίνος
 • Ζηνοβία
 • Ζηνόβιος
 • Κλεόπας
 • 29/10
 • 29/10
 • 29/10
 • 29/10
 • 30/10
 • 30/10
 • 30/10
 • Κλεοπία
 • Αστέριος
 • Αστέρω
 • Κρονίων
 • Κρονία
 • Μαρκιανός
 • Τέρτιος
 • 30/10
 • 30/10
 • 30/10
 • 30/10
 • 30/10
 • 30/10
 • 30/10
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2014