Πότε γιορτάζει ο/η
Ανδρονίκη 1. Κυριακή, 17 Μαΐου 2020
Αποστ. Ανδρονίκου
2. Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020
Απ. Επαινετού επισκόπου Καρθαγένης και Ανδρονίκου επισκόπου γενομένου Πανονίας
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020