Πότε γιορτάζει ο/η
Αννα 1. Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
2. Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
Ανναμπέλλα 1. Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
2. Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
Ανναμαρία 1. Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
2. Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021