Πότε γιορτάζει ο/η
Αννα 1. Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
2. Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
Ανναμπέλλα 1. Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
2. Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
Ανναμαρία 1. Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022
Κοίμησις της Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου
2. Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022
Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της Αγίας Αννης
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2022