Πότε γιορτάζει ο/η
Αρσενία 1. Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018
Οσίου Αρσενίου του νέου, του εν τη νήσω Πάρω άσκήσαντος
2. Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018
Οσίου Αρσενίου του νέου, του εν τη νήσω Πάρω άσκήσαντος
3. Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018
Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου
4. Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018
Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018