Πότε γιορτάζει ο/η
Βαλάντης 1. Κυριακή, 28 Ιουλίου 2019
Οσίων Ειρήνης ηγουμένης της Μονής του «Χρυσοβαλάντου»
2. Κυριακή, 28 Ιουλίου 2019
Οσίων Ειρήνης ηγουμένης της Μονής του «Χρυσοβαλάντου»
3. Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019
Ασκ. Βαλαντίου
4. Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019
Ασκ. Βαλαντίου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019