Πότε γιορτάζει ο/η
Ευστρατία 1. Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018
Σύναξις των αρχιστρατηγών Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών αγίων ασωμάτων και ουρανίων Ταγμάτων
2. Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018
Σύναξις των αρχιστρατηγών Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών αγίων ασωμάτων και ουρανίων Ταγμάτων
3. Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018
Μαρτ. Ευστρατίου
4. Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018
Μαρτ. Ευστρατίου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018