Πότε γιορτάζει ο/η
Ηρώ Τρίτη, 10 Αυγούστου 2021
Μαρτ. Ηραΐδου, Ήρωνος
Ήρων Τρίτη, 10 Αυγούστου 2021
Μαρτ. Ηραΐδου, Ήρωνος
Ηρωδίων Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021
Ηρωδίωνος επισκόπου Πανεάδος
Ηρωδιάς Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021
Ηρωδίωνος επισκόπου Πανεάδος
Ηρωδιάδα Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021
Ηρωδίωνος επισκόπου Πανεάδος
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021