Πότε γιορτάζει ο/η
Θάλεια 1. Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018
Των αγίων 40 παρθένων και ασκητριών
2. Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018
Των αγίων 40 παρθένων και ασκητριών
3. Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019
Μαρτ. Ευθαλίας της παρθένου
4. Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019
Μαρτ. Ευθαλίας της παρθένου
5. Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019
Μαρτ. Θαλλού
6. Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019
Μαρτ. Θαλλού
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018