Πότε γιορτάζει ο/η
Θεοδούλιος 1. Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019
Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας
2. Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019
Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας
3. Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019
Μαρτ. Θεοδούλης
4. Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019
Μαρτ. Θεοδούλης
Θεοδούλης 1. Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019
Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας
2. Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019
Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας
3. Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019
Μαρτ. Θεοδούλης
4. Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019
Μαρτ. Θεοδούλης
Θεόδουλη 1. Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019
Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας
2. Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019
Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας
3. Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019
Μαρτ. Θεοδούλης
4. Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019
Μαρτ. Θεοδούλης
Θεοδουλία 1. Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019
Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας
2. Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019
Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας
3. Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019
Μαρτ. Θεοδούλης
4. Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019
Μαρτ. Θεοδούλης
Θεοδούλη 1. Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019
Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας
2. Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019
Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας
3. Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019
Μαρτ. Θεοδούλης
4. Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019
Μαρτ. Θεοδούλης
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019