Πότε γιορτάζει ο/η
Ιωσήφ 1. Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021
Αγίου Ιωσήφ του από Αριμαθαίας
2. Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022
Οσίου Ιωσήφ (Σαμάκου) ηγιασμένου, του εξ Αζοκεράμου της Κρήτης και νυν εν Ζακύνθω
Ιωσηφίνα Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021
Αγίου Ιωσήφ του από Αριμαθαίας
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021