Πότε γιορτάζει ο/η
Κλεονίκη 1. Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019
Μαρτ Κλεονίκου
2. Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019
Μαρτ Κλεονίκου
3. Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2019
Των αγίων 40 παρθένων και ασκητριών
4. Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2019
Των αγίων 40 παρθένων και ασκητριών
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019