Πότε γιορτάζει ο/η
Λυκίας 1. Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018
Μαρτύρων Λουκίας της παρθένου και Ρήξου και των συν αυτοις
2. Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018
Μαρτύρων Λουκίας της παρθένου και Ρήξου και των συν αυτοις
Λυκία 1. Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018
Μαρτύρων Λουκίας της παρθένου και Ρήξου και των συν αυτοις
2. Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018
Μαρτύρων Λουκίας της παρθένου και Ρήξου και των συν αυτοις
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018