Πότε γιορτάζει ο/η
Μάρκελος 1. Σάββατο, 1 Αυγούστου 2020
Των αγίων Επτά Μαρτύρων Παίδων
2. Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Ιερομάρτ. Μαρκέλλου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020