Πότε γιορτάζει ο/η
Μελέτης 1. Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018
Των αγίων 40 παρθένων και ασκητριών
2. Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018
Των αγίων 40 παρθένων και ασκητριών
3. Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019
Μελετίου Αντιοχείας
4. Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019
Μελετίου Αντιοχείας
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018