Πότε γιορτάζει ο/η
Νίκη 1. Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020
Μαρτ Κλεονίκου
2. Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020
Μαρτ. Νίκης
3. Σάββατο, 25 Απριλίου 2020
Μάρτυρος Νίκης
4. Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
5. Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020
Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω
6. Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
Νικηφόρος 1. Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
Νικηφορία 1. Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
Νικηφόρα 1. Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
Νικήτας Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτη Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020