Πότε γιορτάζει ο/η
Νίκη 1. Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021
Μαρτ Κλεονίκου
2. Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021
Μαρτ. Νίκης
3. Κυριακή, 25 Απριλίου 2021
Μάρτυρος Νίκης
4. Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
5. Σάββατο, 5 Ιουνίου 2021
Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω
6. Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2022
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
Νικηφόρος 1. Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2022
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
Νικηφορία 1. Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2022
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
Νικηφόρα 1. Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
Πατριάρχου Νικηφόρου Κων/λεως
2. Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2022
Ιερομάρτ. Νικηφόρου
Νικήτας Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτη Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Νικήτα Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021
Μαρτ. Νικήτα του εν Χύτροις
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021