Πότε γιορτάζει ο/η
Σαράντης 1. Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021
Των εν Σεβαστεία αγίων 40 μαρτύρων
2. Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021
Των εν Μεγάροις αναιρεθέντων Μαρτύρων
Σαράντος 1. Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021
Των εν Σεβαστεία αγίων 40 μαρτύρων
2. Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021
Των εν Μεγάροις αναιρεθέντων Μαρτύρων
Σαραντούλα 1. Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021
Των εν Σεβαστεία αγίων 40 μαρτύρων
2. Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021
Των εν Μεγάροις αναιρεθέντων Μαρτύρων
Σάρα Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021
Οσ. Σάρρας
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021