Πότε γιορτάζει ο/η
Σαβίνα 1. Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018
Μαρτύρων Θαλλού και Τροφίμου, των εν Λαοδικεία και Σαβίνα
2. Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018
Μαρτύρων Θαλλού και Τροφίμου, των εν Λαοδικεία και Σαβίνα
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018