Πότε γιορτάζει ο/η
Σωκράτης 1. Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
Ιερομάρτ. Σωκράτους
2. Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021
Αγ. Αφρικανού, Θεόδωρου, Μάξιμου, Πομπήιου, Τερέντιου και άλλων τεσσαράκοντα Μάρτυρων
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021