Πότε γιορτάζει ο/η
Ταξιάρχης Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2020
Σύναξις των αρχιστρατηγών Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών αγίων ασωμάτων και ουρανίων Ταγμάτων
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020