Πότε γιορτάζει ο/η
Υπάτιος Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021
Ιερομαρτ. Υπατίου επισκόπου Γαγγρών
Υπάτης Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021
Ιερομαρτ. Υπατίου επισκόπου Γαγγρών
Υπατία Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021
Μαρτ. Λουκιλιανού και Παύλης και των συν αυτοίς 4 νηπίων
Υπατή Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021
Μαρτ. Λουκιλιανού και Παύλης και των συν αυτοίς 4 νηπίων
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2021