Πότε γιορτάζει ο/η
Υπάτιος 1. Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019
Ιερομαρτ. Υπατίου επισκόπου Γαγγρών
2. Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019
Ιερομαρτ. Υπατίου επισκόπου Γαγγρών
Υπάτης 1. Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019
Ιερομαρτ. Υπατίου επισκόπου Γαγγρών
2. Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019
Ιερομαρτ. Υπατίου επισκόπου Γαγγρών
Υπατία 1. Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019
Μαρτ. Λουκιλιανού και Παύλης και των συν αυτοίς 4 νηπίων
2. Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019
Μαρτ. Λουκιλιανού και Παύλης και των συν αυτοίς 4 νηπίων
Υπατή 1. Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019
Μαρτ. Λουκιλιανού και Παύλης και των συν αυτοίς 4 νηπίων
2. Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019
Μαρτ. Λουκιλιανού και Παύλης και των συν αυτοίς 4 νηπίων
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2019