Πότε γιορτάζει ο/η
Φώτης 1. Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2021
Τα Άγια Θεοφάνεια
2. Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021
Φωτίου του Μεγάλου
3. Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2021
Μαρτ. Φωτίου και Ανικήτου
Φώτις 1. Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2021
Τα Άγια Θεοφάνεια
2. Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021
Φωτίου του Μεγάλου
3. Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2021
Μαρτ. Φωτίου και Ανικήτου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2020