Πότε γιορτάζει ο/η
Φώτης 1. Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019
Τα Άγια Θεοφάνεια
2. Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019
Τα Άγια Θεοφάνεια
3. Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
Φωτίου του Μεγάλου
4. Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
Φωτίου του Μεγάλου
5. Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019
Μαρτ. Φωτίου και Ανικήτου
6. Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019
Μαρτ. Φωτίου και Ανικήτου
Φώτις 1. Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019
Τα Άγια Θεοφάνεια
2. Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019
Τα Άγια Θεοφάνεια
3. Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
Φωτίου του Μεγάλου
4. Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
Φωτίου του Μεγάλου
5. Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019
Μαρτ. Φωτίου και Ανικήτου
6. Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019
Μαρτ. Φωτίου και Ανικήτου
Συνεργάτες silktech.gr wishyoucard.com
euxes.gr © 2018